Категория А ви дава право да управлявате мотоциклет или три колесно МПС над 15 KW без ограничение в кубатурата на двигателя

Изисквания към кандидатите

 • трябва да имате навършени 24 години
 • 20 години – ако притежавате свидетелство за управление  от кат. А2 от поне 2 годи
 • Курсът включва теоретична и практическа подготовка.

Теоритично обучение:

 • Ако притежавате категория „В” Теоретичната подготовка включва 4 учебни часа, общо устройсво на мотоциклета.
 • За лица които  не притежават категория В теоретичното обучение е 36 часа – безопасност на движението по пътищата и 4 часа общо устройсво на мотоциклета.

Практическо обучение:

 • Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет на полигон и градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента.

Важно:

 • Ако притежавате категория А1 кормилните часове са 14, полагате само практически изпит (Вътрешен и пред ДАИ)
 • Ако притежавате категория А2 по малко от 2 години кормилните часове са 14, полагате само практически изпит (Вътрешен и пред ДАИ)
 • Ако притежавате категория А2 не по малко от две години кормилните часове са 7, полагате само практически изпит (Вътрешен и пред ДАИ)

Изпити:

 • Изпита за категория А е в две части:
 • Теоретичен пред ДАИ за лицата които не притежават категория „А2,В“
 • Практически пред ДАИ на полигон и в градски условия. Лицата които притежават категория „А2,В” се явяват само на практически изпит

Необходими документи за записване:

 • Копие на диплома
 • Копие на шофьорска книжка минимум категория В(  ако притежавате такава)
 • Снимка

ЦЕНИ

Продължителност на курса около 20 дни

Цялото обучение

BGN 580

Изпит пракитка ДАИ

BGN 70

Вътр. практически изпит

BGN Безплатно