Задължителното теоретично обучение е в рамките на 40 часа и се извършва по учебна документация на Министерство на образованието, което включва два модула.

Модул 1 е свързан с изучаване на Закона за движение по пътищата(ЗДП), Правилника за неговото приложение
Модул 2 е свързан с изучаване устройството на автомобила.Закон за движение по пътищата

36 часа са предвидени за изучаване на ЗДП и Правилника за неговото приложение.

Устройство на автомобила

През останалите 4 часа ( модул 2 ) ще имате възможност да се запознаете с устройството на автомобила.

Учебен център

Теоретичното обучение се провежда в нашия учебен център, който се намира в близост до метростанция Ал. Теодоров Балан и спирки на масовия градски транспорт.